Школски одбор

Члан Наставничког већаИван Ардалић - председник
Члан Наставничког већаБиљана Станков
Члан Наставничког већаРадица Дожић
Представник Општине ВождовацМихајло Шкундрић
Представник Општине ВождовацЈелица Трифуновић
Представник Општине ВождовацМилица Станимировић
Представник Савета родитељаМилица Миловановић
Представник Савета родитељаДалида Броз
Представник Савета родитељаВиолета Цимбаљевић