Директор

Уводна реч директора Школе

Од 4. децембра 2004. године обављам дужност директора.

Част ми је и задовољство што сам на челу Школе која има традицију и углед највеће средње стручне школе делатности личних услуга на Балкану.

Људски је имати жељу да у послу који обављате постигнете добре резултате и дате свој максимум, а срећа је кад и сарадници и колеге имају исте жеље. Није увек било лако, али уз помоћ и подршку оних који су стручни, радни, вредни и који воле свој посао, све је могуће. Посао оног који руководи је да добије резултате, a у периоду од 2004. до данас било је добрих резултата и успеха Школе, њених ученика и наставника.

Успех је оно што ствара добро расположење и мотивише на даље успехе. Као директор користим сваку прилику, а врло често и сама тражим могућности за презентацију Школе и њених резултата.

Школa за негу лепоте негује и промовише практично знање, креативност, радне навике, стваралачко мишљење, другарство, хумане односе, одговорност, таленат, традицију, истрајност, културу и лепоту. Знамо да можемо још боље и верујемо „да је увек право време да се уради оно што је исправно“.

Иако је време у коме живимо оптерећено многим проблемима, не бојимо се будућности јер желимо да будемо још бољи и успешнији.

С поштовањем према  прошлости, с љубављу према садашњости и са вером у срећну, успешну и лепшу будућност радимо и трајемо.

Веселинка Животић

Биографија

Поносна што је три пута предложена за Светосавску награду.

Срећна што је мајка кћерке Дарије, професора италијанског и енглеског језика и предавача графичког дизајна на Колумбија Колеџу у Чикагу и сина Игора, инжењера саобраћаја и докторанта на Саобраћајном факултету.

Веселинка Животић je рођена 1957. г. у Манастир Морачи.

Веселинка Животић, професор српског језика и књижевности, рођена у Манастир Морачи.

Образовање:

  • 1972-1976. Гимназија „Браћа Рибар“, Сарајево
  • 1976-1980. Филозофски факултет, Сарајево.

Дипломирала 26.06.1980.

У априлу 1984. положила стручни испит у Дубровнику, а 22.11.1995. на Филолошком факултету у Београду испит за лиценцу за наставника.

Радно искуство:

  • од  18.10.1980.до 01.10.1991.у Дубровнику у Основној школи „Марија Шутић“ и Основној школи „Мише Симони“
  • од јануара 1992. до 01.10.2000. године у Основној школи „Змај Јова Јовановић“ и Основној школи „Ђура Даничић у Београду.

Од октобра 2000. године у Школи за негу лепоте радила као наставник српског језика и књижевности.Од октобра до децембра 2004.помоћник директора, а од 04.12.2004. године  директор Школе за негу лепоте.

Страни језици  (ниво) – руски језик /писање, читање и комуникација/

Информатичка писменост – Стандардни софтвер: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet Explorer, Outlook Express.

Као професор сам била члан испитних и ревизионих комисија, припремала ученике за такмичења и била награђена за резултате у раду на такмичењима, реализовала екскурзије, летовања и зимовања за ученике, програме приредби у школи и локалној заједници, била ментор млађим колегама и члан жирија средње школе за одабир најбољих рецитатора за општинску смотру.

Као директор сам припремала и реализовала такмичења, екскурзије, ревије,прикупљала грађу за Монографију, била  члан комисија Завода и Министарства. Радила сам на изради програма за стручно оспособљавање, на изради правилника, организовала сам стручно усавршавање и хуманитарне акције, суделовала у раду тела и комисија Министарства просвет, науке и технолошког развоја, Завода за унапређивање образовања и васпитања – Центра за стручно образовање и образовање одраслих, Савеза фризерских клубова Србије, Друштва директора Србије, Удружења школа личних услуга.

Посећујем сајмове, конференције, такмичења. Остварила сам сарадњу са многим друштвеним и стручним организацијама и удружењима, школама и факултетима.

Организујем стручно усавршавање, континуирано се стручно усавршавам и пратим законске одредбе, стручне семинарe и литературу коју примењујем у раду.

Стручно усавршавање

Редни број Назив семинараБрој остварених часоваДатум
1„Менаџмент у образовању“2421-23.12.2005.
2„Маркетинг у образовању“15.07.2006.
3„Менаџмент у образовању“ Како управљати новом школом11-13.12.2006.
4Финансијски менаџмент у образовању – Економски аспекти развоја и модел финансирања развоја1615-16.12.2006.
5„Наставник као креатор климе у одељењу“1005.05.2007.
6„Актуелности и унапређивање нормативно-правних делатности у образовању“18.10.2007.
7„Вршњачке медијације“2815-19.10.2007.
8„Компетентан наставник између теорије и праксе“3513-15.06.2008.
9„Дисциплинска одговорност у образовању“1607-08.11.2008.
10„Школско оцењивање у основној и средњој школи“1211-12.04.2009.
11„Корелација наствних садржаја стручних предмета – здрављем до лепоте“1023.05.2009.
12Нови Закон о образовању, актуелности и примена у пракси и унапређивање развоја образовања816.10.2009.
13„Између прописа и праксе“24 – обавезни16-18.10.2009.
14„Између прописа и праксе“6 обавезни31.10.2009.
15„Хигијеном до здравља“10 обавезни05.12.2009.
16„Финансије у образовању – осигурање квалитета система образовања“1027-28.08.2010.
17„Методологија и садржаји рада на часовима одељењске заједнице – одељењске старешине: шта, ако и зашто“16 обавезан24-25.12.2010.
18„Ревизија, завршни испит, дисциплинска одговорност, запсолени у установи и електронка презентација“825.03.2011.
19„Између прописа и праксе“Обавезни 16 сати04.09.2011.
20Реализација наставних програма заснованих на исходима
Пројекат Модернизација система средњег стручног образовања
16 сати24-26.12.2012.
21„Савремене методе наставе и нставни материјали“16 сати16.01.2013.
22„Сарадња средњих школа и послодаваца у области услуга“08.11.2013.
23„Актуелне теме у прописима релевантне за рад руководилаца у устаановама образовања и васпитања“16 сати08-09.2013.
24„Планиарње стручног усавршавања запослених у образовању и установи/школе“10 сати13.04.2013.
25„Претпоставке успешне наставе“8 сати17.01.2014.
26„Од личних вештина ка управљању квалитетом у образовању“Два дана08.02.2014.
27„Интерни акт наручиоца у усановама образовања и васпитања“Један дан21.02.2014.
28„Примена закона о јавним набавкама у школама и испит за лиценце за директоре образовно-васпитних установа“Један дан21.03.2014.
29Водич за васпитаче: "Породица у вртлогу дроге"8 сати17.04.2014.
30„Нове могућности за добијање бесповратних средстава“ Један дан24.10.2014.
31„Зелениактивиста- млади за животну средину“Један дан24.10.2014.
32„Примена информационо-комуникационих технологија у настави“ Два дана14. - 16.11.2014.
33Завршна конференција „Бољи услови за запошљавање младих-Улога ученичке и стручне праксе и активних мера политике запошљавања усмерених ка младима“ Један дан21.11.2014.
34Конференција
“Средње образовање и запошљивост младих: стање и перспективе “
Један дан26.11.2014.
35Информативни дан о матури“ 15. децембра Један дан15.12.2014.
36“Каријерно вођење у средњим школама”Један дан15.12.2014.
37Конференција „Запошљавање младих и каријерно вођење и саветовање“Један дан23.01.2015.
38eTwinning информативни данЈедан дан12.02.2015.
39Стручни скуп – трибина „Коришћење нових технологија у образовању“ Два дана27-28.02.2015.
40Међународна конференција „ Нове технологије у образовању“ Два дана27-28.02.2015.
41Обука за примену Националног оквира курикулума . Основе учења и наставе и развој школа вежбаоница – Модул 1-1.део09.02-22.02.2015.
42Обука за примену Националног оквира курикулума . Основе учења и наставе и развој школа вежбаоница – Модул 1-2.део Nacionalnog okvira kurikuluma-Osn23.02-01.03.2015.
43Обука за примену Националног оквира курикулума . Основе учења и наставе и развој школа вежбаоница – Модул 1-3.део Nacionalnog okvira kurikuluma-Osn02.03-15.03.2015.
44Конференција поводом завршетка пројекта „Развионица“Један дан25.06.2015.
45Летња школа калиграфије 2015.22.06-03.07.2015.
46Студијско путовање у ТемишварДва дана29-30.08.2015.
47Трећа регионална конференција Удружења директора и равнатеља школа југоисточне Европе „Мотивиација у образовно-васпитном систему“Три дана25.10 - 27.10.2015.
48Koнференција Студија изводљивости - дуално образовање у СрбијиЈедан дан09.11.2015.
49Каријерно вођење и саветовање у Србији- концепт и иновације“Један дан30.11.2015.
50Годишња „eTwinning конференцији“представљање могућности за коришћење“ eTwinning портала“Један дан2.12.2015.
51Конференција "Нове технологије у образовању"Два дана26.02-27.02.2016.
52Једнодневно саветовање "Нове технологије у образовању" Један дан24.03.2016.
53Провера оспособљености за противпожарну заштиту19.04.2016.
54Саветовање „Инфо сесија за пројекат ЕУ“09.06.2016.
55„Национална годишња конференцијао каријерном вођењу и саветовању“ БОШ уз финансијску подршку Solidar Suisse/Swiss Labour Један дан23.11.2016.
56Четврта годишња национална конференција“Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији“Један дан06.12.2016.
57''Примена мотивационих техника у настави'' Осам сати09.02.2017.

Остали облици стручног усавршавања

Редни бројНазив стручног усавршавањаДатум 
1Студијско путовање Беч, Братислава9 – 11.12. 2016.Предавање „Гете у Бечу“
2“Проблем опадања косе”јуну 2016.Реализација предавања за наставнике практичне наставе
3 “Како постати лидер”
предавање професора др Драгана Милинковића
12.02.2016.Организација и реализација предавања у Школи, присуство
4Светско првенство у Паризу
OMC EUROPE CUP – TEAM
септембар 2015.Посета и присуство
5Студијско путовање у Темишвар29.08.2015.
6„Моћ личне визије” Сандра Бакса29.12.2014. годинеОрганизација и реализација у Школи,присуство
7 „Обука умећа комуникације” Сандра Бакса28.12.2014. годинеОрганизација и реализација у Школи,присуство
8 „Боља комуникација води у боље односе” Сандра Бакса Загребачки центар за едукацију27.12.2014. годинеОрганизација и реализација у Школи,присуство
9Сајм књига Књижевни портрет В.Божовић и представљање збирке поезије „Љубав је велика тајна“25.10.2014.Представљање збирке поезије
1024. Међународни конгрес и сајам козметике11 – 12.10.2014.посета и присуство
11Међународно такмичење женских и мушких фризера, Црна Гора27 – 28.09.2014. годинеорганизација и реализација припрема и супервизор
12Семинар „Субрина”12.09.2014. године

организација и реализација у просторијама школе
13Франкфурт Светско првенство фризера3. до 5.05.2014.посета и присуство семинарима фризера
14Велики интернационални семинар Новосадског клуба фризера у Новом Саду13.04.2014.
15„Сарадња средњих школа и послодаваца у области услуга“/излагање/08.11.2013.
1616. 24. Међународни конгрес и сајам козметике 11 – 12.10.2014. посета и присуство11 – 12.10.2014.посета и присуство
1724. Међународни конгрес и сајам козметике11 – 12.10.2014.посета и присуство

Учешће у пројектима

Редни бројНазивВремеНачин учествовања
1Израда програма“Функционално образовање одраслих Рома“са Филозофским факултетомод јануара до јула 2006.са В.Спасојевић и Д.Грмушом
2Организовање и реализација стручног семинара за наставнике практичне наставефебруар 2009.организација и реализација, коауторство
3Пројекат “Системски развој основног образовања одраслих – Друга шанса“2012.израда стандарда за реализацију стручних обука
4Пројекат БОШ “Мустра“2013.панелиста
5Пројекат „Подршка развоју људског капитала и истраживању – опште образовање и развој људског капитала“15. и 16.11.2014.учешће у раду
6„Развионица“онлајн обука
77. Европски пројекат „Озбиљне игре за друштвене и креативне компетенције“ 08.12.2014. учешће у пројекту08.12.2014.учешће у пројекту
8„Дарујемо косу, дарујемо снагу“ израда перика за жене оболеле од рака са „Блиц женом“ и Компанијом „Биомелем“ и Зораном Илићем2015/16.реализација

Чланство у домаћим и међународним организацијама

Остало (награде, признања)