Помоћник директора

Милка Стевић – професор историје

Снежана Милосављевић – професор енглеског језика и књижевности