Стручна већа

Стручно веће наставника српског језика и књижевности

Srpski jezik header

Јелена Бајић

Данијела Јелић

Сузана Живковић

Станислава Игњатовић

Зорица Церовић

Наташа Ребић – Ђорђески

Драгана Стаменковић

Ивана Тасић

Стручно веће наставника страних језика

Strani jezici

Тања Бобић

Радоња Јукић

Снежана Милосављевић

Горан Михаиловић

Јелена Стаменић

Стручно веће наставника математике и информатике

math header

Иван Ардалић

Тамара Марчић

Светлана Нешовић

Весна Сретић

Милорад Антић

Снежана Марковић

Душица Чича

Стручно веће наставника физичког васпитања

Fizicko vaspitanje

Слободан Андрејевић

Душан Видосављевић

Оливера Миљановић

Владан Петровић

Стручно веће наставника природних наука

Science_Header_Picture

Влатко Какашевски

Маријана Костић

Невена Остојић

Радован Божовић

Александра Влатковић

Драгана Јовановић

Јасмина Кекић

Ивана Минић

Оливер Илић

Наташа Кузмановић

Албина Стефановић

Јасна Миљановић

Стручно веће наставника друштвених предмета

Drustvene nauke

Радмила Шуљагић

Милка Стевић

Ана Јевтић

Ивана Маћешић

Светлана Марић

Вера Живковић

Снежана Ивковић

Душица Стојковић

Весна Гановић

Ана Марјановић

Лидија Аврамовић

Драгана Манделц

Тања Димитријевић

Јован Радосављевић

Стручно веће наставника  медицинске групе предмета

Medicinska grupa predmeta

Драгана Јовановић

Јасмина Кекић

Јованка Петрова

Снежана Пауновић

Маја Тошић

Лидија Ђорђевић

Софија Бајец

Љиљана Томић

Месуд Чустовић

Анита Ђурђевић – Стојмановски

Лидија Ђорђевић

Стручно веће наставника уметничких предмета

Art header

Александра Абрамовић

Даница Ракочевић

Љубица Станчић

Стручно веће наставника практичне наставе

Prakticna nastava header

Владанка Жиловић

Лидија Тришовић Милинковић

Тања Димитријевић

Ивана Кошпенда

Ана Копуновић

Драгана Урошевић

Марија Милер

Александар Балиновић

Милена Билић

Душан Божић

Немања Илић

Ивана Булатовић

Мирјана Јеримић

Јелена Јеличић

Јасна Милуновић

Славица Радосављевић

Весна Спасојевић

Милитин Тричковић

Славица Богдановић

Дубравка Видаковић

Кристина Кузмановић – Глишић

Биљана Иванчевић

Снежана Калинић

Татјана Милуновић

Марија Мирковић

Јелена Митровић

Ангела Силвана Петровић

Биљана Ристановић

Тања Спасић

Биљана Угрешић

Андреа Цонић

Јованка Теофиловић

Олгица Радојевић

Наталија Гаврић