Стручни сарадници

Бранка Орешчанин – педагог Школе

Бранка Орешчанин,  рођена 1958. год. у Смедeревској Паланци, по завршетку гимназије уписује Филозофски факултет у Београду и дипломира на групи за педагогију.

Ради најпре са предшколским и основношколским узрастом у  Смедеревској Паланци и Београду, да би од 1994. године радила, и данас ради, са средњошколском популацијом у Школи за негу лепоте.

Током рада, перманентно се усавршавала из  области које се тичу васпитног рада и општих питања наставе.

Неки од похађаних програма из којих поседује сертификате су следећи: Активно учење; Критичко мишљење; Развојно планирање; Примене техника учења у настави; Школско оцењивање у основној и средњој школи; Наставник као креатор климе у одељењу; Обука шк. тимова за рад са ученицима са сметњама и тешкоћама у развоју; Инклузивно образовање и индивидуални план; Вршњачка медијација; Овладавање методама ненасилне комуникације; Умеће одрастања; Умеће комуникације; сертификат са Симпозијума са међународним учешћем „Деструктивност и аутодеструктивност младих“; …

По завршетку,  најпре Асертивног тренинга – искуственог курса,   стекла  је и звање водитеља искуствених група Асертивног тренинга.


 Милијана Андрејић – психолог Школе

Psiholog skole


Месуд Чустовић – организатор практичне наставе

Стана Булатовић – библиотекар

Ивана Јеротић – библиотекар

Александра Абрамовић – библиотекар