Учење на даљину

Наставницима и ученицима основне и средње школе на располагању је велики број онлајн платформи (ViЬer, Zoom, Microsoft Teams), као и национална платформа за онлајн учење Моја школа. Њиховим коришћењем, наставници и ученици биће у ситуацији да остваре интеракцију и размену материјала у функцији савладавања програмских садржаја.

Упутства и педагошке препоруке за коришћење ових платформи моћи ће да се нађу на интернет страници http://www.rasporednastave.gov.rs и њихово коришћење је бесплатно.

На званичној интернет страни Министарства биће постављена одговарајућа упутства , као и обавештења о датумима у вези са почетком њиховог функционисања.

Ваши наставници ће такође постављати нове лекције и инструкције за рад на следећим страницама сваког понедељка.

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Историја

Физичко васпитање

Математика

Рачунарство и информатика

Географија

Физика

Хемија

Биологија

Екологија и заштита животне средине

Познавање препарата

Медицинска група предмета

Психологија

Филозофија

Социологија

Устав и права грађана

Књиговодство

Уметнички предмети

Практична настава са технологијом рада

Грађанско васпитање

Верска настава

Библиотека