Математика

Драги ученици,

Приметили смо да постоје неке нејасноће око овог начина рада и неки проблеми у комуникацији. Зато смо решили да пробамо да их отклонимо.

  1. Лекцију треба преписати у свеску (преписује се оно што је уоквирено, јер је то суштина лекције)
  2. Треба решити бар први задатак (то је потребно за позитивну оцену)
  3. Ако се лекција састоји из више делова поновити кораке 1. и 2.
  4. Када се све препише и ураде задаци онда се све заједно слика
  5. Слике (по могућству редоследом како иду странице у свесци) послати наставнику на  већ познату адресу:  matematikasnl@gmail.com
  6. У наслову (subject) поруке ОБАВЕЗНО написати име, презиме, разред и одељење. Поруке без имена или са псеудонимима нећемо више отварати!
  7. Они који шаљу лекције у Googlе учионице не треба да их шаљу и на мејл, јер  тако  само  дуплирају наставницима посао, а ништа више не добијају тиме.

Велики поздрав,

Ваши наставници

Математика 1

Математика 2