Математика 1

12-16.4.2021.

Наставник Весна Сретић

5-9.4.2021.

Наставник Весна Сретић

29.3-2.4.2021.

Наставник Весна Сретић

22-26.3.2021.

Наставник Весна Сретић

15-19.3.2021.

Наставник Весна Сретић

8-12.3.2021.

Наставник Весна Сретић

16. недеља

Наставник Весна Сретић

Ученици којима предаје наставник Весна Сретић шаљу радове на имејл matematikasnl@gmail.com.

Ученици којима предаје наставник Светлана Нешовић предају радове у Гугл учионици.

15. недеља

Наставник Весна Сретић

Ученици којима предаје наставник Весна Сретић шаљу радове на имејл matematikasnl@gmail.com.

Ученици којима предаје наставник Светлана Нешовић предају радове у Гугл учионици.

14. недеља

Наставник Весна Сретић

Ученици којима предаје наставник Весна Сретић шаљу радове на имејл matematikasnl@gmail.com.

Ученици којима предаје наставник Светлана Нешовић предају радове у Гугл учионици.