Основе дерматологије

Недеља 6-10.4.2020. и 13-17.4.2020.

Прва недеља

Ученици одељења 3/3, 3/4, 3/5 и 3/6 своје одговоре на задата питања шаљу наставници Лидији Ђорђевић, на мејл адресу dermalidija@gmail.com.