Пројекат “Еколошка мисао”

Дана 28.10.2022. године наставници и ученици Школе за негу лепоте присуствовали су едукативним предавањима и радионицама у оквиру пројекта “Еколошка мисао” који је финансиран од стране Града Београда, Градског секретаријата за заштиту животне средине.

НВО “Савез грађана Србије” из Београда је у партнерству са Високом школом за пословну економију и предузетништво из Београда и удружењем “Женска пословна асоцијација” из Лапова одржало едукативне радионице на тему еколошког предузетништва.

Значај пројекта огледа се у побољшању знања ученика и наставника о заштити животне средине и начинима да се развије еколошко предузетништво тј. да они постану “еколошки лидери”. Кроз радионицу, полазницима пројекта се указало на значај благовеменог и истинитог информисања јавности које представља веома битан сегмент образовања грађана и један од начина развијања јавне свести о стању животне средине, о принципима и значају очувања животне средине, што доприноси подизању свести и нивоа знања грађана које је неопходно за њихово квалитетно и сврсисходно учешће у процесу доношења одлука.

Циљ пројекта је буђење свести и одговорно понашање грађана у погледу заштите и очувања животне средине, а на основу Закона о заштити животне средине, буђење свести и одговорно понашање ученика у погледу заштите и очувања животне средине.