Дечја недеља

Ученички парламент Школе за негу лепоте учествовао је активно у манифестацији Дечја недеља, која се традиционално одржава сваког октобра и окупља децу и младе из целе Србије, пружајући им могућност да се укључе у многобројне активности примерене њиховом узрасту и интересовањима.

Једна од таквих активности је било и учешће на седници представника/ца ученичких парламената у Дому Народне скупштине Републике Србије. Седници су присуствале наставник Душица Стојковић као и ученице 4/1, Нина Сучек и Јована Јешин и Весна Гановић, наставник-координатор. Седница је одржана 03.10.2023. од 11.30 -15.00.

Циљ Седнице је био промовисање партиципације деце и младих у друштвеном животу кроз слободно формирањеи изражавање мишљења о свим питањима која их се тичу а кроз непосредан контакт и резмену искустава и ставова на овој седници.

Седница је носила назив “Активна улога вршњачких тимова школа у развоју емпатије и солидарности.”

Представници Школе за негу лепоте активно су се укључили у размену мишљења и дискусију у току седнице, упознавши присутне са учешћем ученика Школе у свим школским тимовима, истакавши посебно активност у Тиму за медијацију, Тиму за подршку ученицима којима је потребна посебна подршка у учењу, као и Тиму за заштиту ученика од дискриминације, занемаривања и злостављања.

Овај догађај је одржан у склопу традиционалне манифестације Дечја недеља а у организацији Министарства за бригу о породици и демографију иорганизацији Пријатељи деце Србије.

Захваљујући инерактивном облику рада седнице, присутни су имали прилику да изнесу и сучељавају мишљења о теми заседања.

Присутни ученици -учесници Седнице испољили су висок ниво свести о специфичностима друштвеног тренутка у Републици Србији, способност критичког сагледвања друштвеног проблема који је био тема заседања, те способост асертивног комуницирања са осталима. Изостао је део који је био, предвиђен за одговоре посланика на питања и недоумице младих “парламентараца”који су били прилично разочарани истим и изразили то позивањем представника посланика да се појаве и да се оствари почетна замисао о интерактивном заседању.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *