Школа данас

Школа за негу лепоте је установа која обавља образовно-васпитну делатност средње стручне школе у подручју рада личне услуге за образовне профиле у трогодишњем трајању:

фризер

педикир и маникир

и за образовни профил у четвoрогодишњем трајању:

сценски маскер и власуљар

Школа се налази на Душановцу, а за реализацију једног дела практичне наставе за женске и мушке фризере користи и део простора у објекту у Војводе Степе 283. Ученицима је на располагању школска библиотека са 3202 књига. Школа има фискултурну салу и спортске терене у школском дворишту. Осим у специјализованим учионицама за реализацију практичне наставе наши ученици практичну наставу реализују и у приватним салонима, позориштима и у телевизијским кућама.

Лепота и младост су неодвојиви пратиоци Школе за негу лепоте, а креативност и маштовитост њених ученика су видљиви и у свакодневном контакту са њима. Наши ученици постају врхунски стручњаци, а диплома стечена у нашој школи им омогућава да самостално раде након завршеног школовања у земљи и иностранству. Генерације врсних стручњака и чувених фризера, маникира, педикира и сценских маскера и власуљара су своја знања стекли у нашој школи. Школа за негу лепоте траје и опстаје остварујући и негујући лепоту. Наши ученици не чекају лепоту и бољи свет. Они својом маштом и креативношћу овај свет чине лепшим. Због тога је наша школа већ деценијама једна од најатрактивнијих.

Школа за негу лепоте постоји од 1951. године. Током времена услови за рад су се мењали, о чему говори и податак да је Школа пресељена пет пута, што је у многоме реметило њен стабилан и нормалан рад.

Образовно – васпитна делатност Школе реализује се у два објекта, у улици Јована Суботића 2, где се одвија теоријски део наставе у петнаест учионица, а део практичне наставе у два кабинета за сценске маскере и власуљаре, пет салона за фризере и два салона за образовни профил маникир – педикир. Практична настава се реализује у објекту који се налази у улици Војводе Степе 283. У том објекту је и једна учионица у којој се реализује део теоријске наставе.

Расположиви простор  користимо у две смене.

Настава у блоку за предмет прва помоћ реализује се у школи а из практичне наставе у салонима за фризере, педикире и маникире и у београдским позориштима и телевизијским кућама за сценске маскере и власуљаре.

Kockice3