Стручна већа

Стручно веће наставника српског језика и књижевности

Srpski jezik header

Јелена Бајић

Данијела Јелић

Сузана Живковић

Станислава Игњатовић

Николина Растовић

Драгана Стаменковић

Тања Обрадовић

Стручно веће наставника страних језика

Strani jezici

Тања Бобић

Снежана Милосављевић

Анкица Орешчанин

Радоња Јукић

Горан Михаиловић

Анкица Орешчанин

Стручно веће наставника математике и информатике

math header

Иван Ардалић

Тамара Марчић

Светлана Нешовић

Сања Јовановић

Милорад Антић

Душица Чича

Стручно веће наставника физичког васпитања

Душан Видосављевић

Оливера Миљановић

Владан Петровић

Јован Лаушевић

Стручно веће наставника природних наука

Science_Header_Picture

Деспотовић Марина

Александра Влатковић

Драгана Јовановић

Јасмина Кекић

Ивана Минић

Оливер Илић

Диана Ранковић

Будимир Лазић

Албина Стефановић

Јасна Миљановић

Стручно веће наставника друштвених предмета

Drustvene nauke

Павле Стрнчевић

Ана Јевтић

Ивана Маћешић

Светлана Марић

Бједов Светлана

Душица Стојковић

Весна Гановић

Ана Марјановић

Лидија Аврамовић

Драгана Манделц

Радојица Тадић

Стручно веће наставника  медицинске групе предмета

Medicinska grupa predmeta

Драгана Јовановић

Јасмина Кекић

Јованка Петрова

Снежана Пауновић

Маја Јовановић

Лидија Ђорђевић

Софија Бајец

Славица Бошковић

Анита Ђурђевић – Стојмановски

Стручно веће наставника уметничких предмета

Art header

Александра Абрамовић

Љубица Станчић

Јелена Михајловић Вишњић

Анастасија Кекић

Владица Недељковић

Стручно веће наставника практичне наставе

Prakticna nastava header

Владанка Жиловић

Лидија Тришовић Милинковић

Тања Димитријевић

Ивана Кошпенда

Ана Копуновић

Драгана Урошевић

Марија Милер

Александар Балиновић

Милена Билић

Душан Божић

Немања Илић

Ивана Булатовић

Мирјана Јеримић

Јелена Јеличић

Јасна Милуновић

Славица Радосављевић

Весна Спасојевић

Милитин Тричковић

Славица Богдановић

Дубравка Видаковић

Кристина Кузмановић – Глишић

Биљана Иванчевић

Снежана Калинић

Татјана Милуновић

Марија Мирковић

Јелена Митровић

Ангела Силвана Петровић

Биљана Ристановић

Тања Спасић

Биљана Угрешић

Андреа Цонић

Јованка Теофиловић

Олгица Радојевић

Наталија Гаврић