Стручна већа

Стручно веће наставника српског језика и књижевности

Srpski jezik header

Јелена Бајић

Данијела Јелић

Сузана Живковић

Станислава Игњатовић

Драгана Стаменковић

Стручно веће наставника страних језика

Strani jezici

Снежана Милосављевић

Анкица Орешчанин

Радоња Јукић

Горан Михаиловић

Анкица Орешчанин

Наталија Ђорђевић

Стручно веће наставника математике и информатике

math header

Иван Ардалић

Тамара Марчић

Светлана Нешовић

Сања Јовановић

Јулијана Лешевић

Зоран Тинтор

Душица Чича

Стручно веће наставника физичког васпитања

Ивана Милошевић

Оливера Миљановић

Владан Петровић

Јован Лаушевић

Стручно веће наставника природних наука

Science_Header_Picture

Александра Влатковић

Драгана Јовановић

Јасмина Кекић

Јованка Петрова

Диана Ранковић

Будимир Лазић

Јасна Миљановић

Стручно веће наставника друштвених предмета

Drustvene nauke

Лидија Сремчевић

Мирослава Мркшић

Павле Стрнчевић

Ана Јевтић

Нина Ињац

Светлана Марић

Бједов Светлана

Душица Стојковић

Весна Гановић

Ана Марјановић

Драгана Манделц

Стручно веће наставника  медицинске групе предмета

Medicinska grupa predmeta

Драгана Јовановић

Јасмина Кекић

Јованка Петрова

Соња Вујаклија

Маја Јовановић

Лидија Ђорђевић

Радица Дожић

Славица Бошковић

Анита Ђурђевић – Стојмановски

Стручно веће наставника уметничких предмета

Art header

Александра Абрамовић

Љубица Станчић

Јелена Михајловић Вишњић

Анастасија Кекић

Владица Недељковић

Ивана Јеротић

Стручно веће наставника практичне наставе

Prakticna nastava header

Владанка Жиловић

Лидија Тришовић Милинковић

Тања Димитријевић

Ивана Суботић

Ана Копуновић

Драгана Калабић

Марија Гајић

Александар Балиновић

Милена Билић

Марија Боројевић

Немања Илић

Ивана Булатовић

Мирјана Јеримић

Јелена Јеличић

Јасна Милуновић

Славица Радосављевић

Весна Спасојевић

Милитин Тричковић

Славица Богдановић

Дубравка Видаковић

Кристина Кузмановић – Глишић

Биљана Иванчевић

Данка Пралица

Татјана Милуновић

Марија Мирковић

Јелена Митровић

Ангела Силвана Петровић

Биљана Ристановић

Тања Спасић

Биљана Угрешић

Андреа Цонић

Јованка Теофиловић

Олгица Радојевић

Наталија Гаврић