Женски фризер

Један од најпопуларнијих смерова у школи буди креативност, дозвољава машту, ослања се на класику и подстиче инспирацију сваког појединца. Диплома овог смера отвара могућност избора индивидуалног или тимског радa, флексибилног радног времена и радног места.

Улепшавајте људе различитог интересовања, образовања, културе… Проводите радно време у мирисном и лепом амбијенту. Уколико упишете овај смер сазнаћете какав је осећај  имати ,,златне руке’’ и схватићете зашто се за овај смер каже ,,златан занат’’.

Ваш рад ће бити увек примећен, Ваши клијенти ће бити Ваша реклама а диплома овог смера може да буде ,,виза’’ за сигуран посао свуда у свету.

Наставни план за образовни профил женски фризер

Fond casova Ivan-page-001Fond casova Ivan-page-002