Уплата испита и школарине за ванредне ученике ВАЖНО

Од 1.1.2024. уплата школарине и испита за све ванредне ученике иде преко новог рачуна.

Рачун: 840-31302845-09

Позив на број одобрења (PBO): 5601845040174231700 по моделу 97, шифра плаћања 153.