Archives

Пријава испита јануарски испитни рок

Пријава испита за јануарски испитни рок почиње 18.12.2023. и траје до 29.12.2023.

Пријаву испита можете обавити на сајту Школе. Дугме за пријаву се налази испод.

ЦЕНА ИСПИТА ЗА III И IV СТЕПЕН

1. Усмени испит – 1000,00 динара
2. Писмени испит са усменим – 1000,00 динара
3. Испит практичне наставе – 1000,00 динара
4. Завршни испит – 2500,00 динара
5. Матурски испит – 3000,00 динара

ЦЕНА ИСПИТА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

1. Усмени испит – 2000,00 динара
2. Писмени испит са усменим – 2000,00 динара
3. Испит практичне наставе – 3000,00 динара
4. Специјалистички испит – 7000,00 динара
Уплате за испите се врше на жиро рачун Школе за негу лепоте: 840-1016666-04.

Јануарски  испитни рок ће се одржати од 29.1.2024. до 9.2.2024. а распоред испита ће бити као и до сада објављен пет дана пред почетак испитног рока.

Обавештење за ванредне ученике (новчана помоћ од 10000 динара)

Одговори на питања у вези исплате једнократне новчане помоћи ученицима средњих школа.

ПИТАЊЕ:

Молимо вас да нам одговорите да ли и ванредни ученици средњих школа имају право на једнократну помоћ и до које године, имајући у обзир да су то за поједина занимања и лица у радном односу.

Одговор:

Закључак који се односи на исплату једнократне новчане помоћи ученицима средњих школа донет на основу Закона о финансијској подршци породици са децом. Како је чланом 2. наведеног закона прописано, између осталог, да се чланом породице сматра дете које живи са родитељима у заједничком домаћинству, као и дете које не живи у породици, а налази се на школовању – до краја рока прописаног за то школовање, а најкасније до навршене 26. године живота, ово право могу да остваре редовни и ванредни ученици средњих школа до навршене 26. године живота.

ПИТАЊЕ:

Да ли лица која су на преквалификацији, доквалификацији, специјалистичком или мајсторском образовању имају право на једнократну новчану помоћ?

Одговор:

Према члану 19. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да након завршеног средњег образовања и васпитања у средњу школу може да се упише лице ради преквалификације, доквалификације, специјалистичког или мајсторског образовања, у складу са посебним законом. Чланом 33. став 5. Закона о средњем образовању и васпитању прописао је да после завршеног средњег образовања и васпитања у школу може да се упише лице ради преквалификације, доквалификације, специјалистичког или мајсторског образовања.С обзиром на наведене одредбе закона, лица уписана у школу ради преквалификације, доквалификације, специјалистичког или мајсторског образовања немају право на једнократну новчану помоћ јер се наведене „форме образовања“ остварују по стеченом средњем образовању.

Сви ванредни ученици који имају право на новчану помоћ од 10000 динара, могу да попуне образац и сагласност данас и сутра у канцеларији са образовање одраслих у просторијама школе од 14.00 до 20.00 часова.

Пријава испита новембарски испитни рок

Пријава испита за новембарски испитни рок почиње 23.10.2023. и траје до 3.11.2023.

Пријаву испита можете обавити на сајту Школе. Дугме за пријаву се налази испод.

ЦЕНА ИСПИТА ЗА III И IV СТЕПЕН

1. Усмени испит – 1000,00 динара
2. Писмени испит са усменим – 1000,00 динара
3. Испит практичне наставе – 1000,00 динара
4. Завршни испит – 2500,00 динара
5. Матурски испит – 3000,00 динара

ЦЕНА ИСПИТА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

1. Усмени испит – 2000,00 динара
2. Писмени испит са усменим – 2000,00 динара
3. Испит практичне наставе – 3000,00 динара
4. Специјалистички испит – 7000,00 динара
Уплате за испите се врше на жиро рачун Школе за негу лепоте: 840-1016666-04.

Новембарски  испитни рок ће се одржати од 20.11.2023. до 1.12.2023. а распоред испита ће бити као и до сада објављен пет дана пред почетак испитног рока.